GOOGLE CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Грабовський П. П.

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
м. Житомир, Україна

Реформування загальної середньої освіти, що відбувається нині в Україні, має на меті створення нової української школи – закладу, де учням будуть давати не тільки знання, а й вміння їх застосувати у житті; де будуть прислухатися до думки учнів, вчитимуть їх критично мислити, не боятися висловлювати свою думку та бути відповідальними громадянами.

Зазначене може бути досягнене через створення нової структури, добір нового змісту навчання, орієнтацію на учня та педагогіку партнерства [1].

Останнє вимагає переосмислення ролі педагога, яка полягає в оновленні  його професійного мислення, постійному аналізі власної педагогічної діяльності, орієнтованої на самоосвіту, відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу. Крім того, сьогодні вчитель допомагає учням сформулювати власні питання, вчить їх правильно ставити й шукати на них відповіді. Вчитель має робити виклики учням, мотивувати їх добиватися більшого, надихати створювати, тобто виконувати роль тьютора [2].

Водночас, наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі та управлінні закладами освіти та системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи; має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види  професійної діяльності педагогів [1; 3].

Тому, наразі є актуальними проблеми пов’язані з розробкою (добором) і методикою застосування відповідних програмних засобів підтримки педагогіки партнерства.

Таким засобом можна розглядати наявний безкоштовний хмарний сервіс (Saas типу) Google Classroom, що підтримує 42 мови інтерфейсу та оптимізований для роботи на мобільних пристроях. Доступ до цього програмного засобу можливий після реєстрації користувача та отримання звичайного облікового запису Google (див. рис. 1).

Рис. 1. Доступ до програмного засобу Google Classroom

За допомогою зазначеного програмного продукту користувач може створити навчальний клас або за запрошенням, у вигляді електронного листа, чи отримавши ключ класу вступити до нього. Вчителю, який створив клас доступно наступне:

 • запрошувати своїх колег разом працювати зі створеним класом;
 • запрошувати учнів до класу;
 • при потребі ігнорувати чи виключати учнів з класу;
 • розміщати загальну інформацію з приводу навчального процесу: назви тем, кількість годин, номер аудиторії де будуть проходити заняття і т. д.;
 • розміщати додатковий дидактичний матеріал для учнів класу, зокрема відеоматеріали або посилання на відповідні інтернет-ресурси;
 • публікувати загальні оголошення або повідомлення у необхідній навчальній темі;
 • здійснювати опитування учнів (усіх або вибраних), при потребі та відкладене (час та дата доступності запитань вказує педагог), як у межах всього курсу так і в певних темах, з демонстрацією загальної статистики відповідей (кількість тих хто відповів на запитання і хто ні) та можливістю перегляду деталізованих звітів або окремих відповідей вибраних учнів;
 • призначати завдання учням (усім або вибраним), зокрема і відкладене, як у межах всього курсу так і в певних темах.

Призначене завдання передбачає демонстрацію вчителю кількості учнів, які його виконали або ні; крім того, кількість робіт повернутих на доопрацювання. Тобто, педагог, отримавши файл з рішенням учнем поставленого завдання, має можливість його переглянути, внести корективи чи зауваження (у випадку, якщо використано для представлення такі програмні засоби як Google Документ, Таблицю або Презентацію), оцінити і при потребі повернути на доопрацювання отриманий матеріал. За необхідності можна переглянути деталізовану історію отримань або повернень відповідних матеріалів.

Учень має наступні можливості:

 • приєднатися до класу за запрошенням або за допомогою ключа класу, якого йому надав вчитель або інший учень навчальної групи;
 • доступ до списку своїх однокласників;
 • переглядати відповідні додаткові навчальні матеріали розміщені вчителем;
 • переглядати оголошення та розв’язувати запитання розміщенні вчителем, залишати відповідні коментарі до них, доступні для перегляду всіма учасниками класу;
 • переглядати призначені для нього вчителем завдання і дату обов’язкової здачі необхідних матеріалів (у разі недотримання термінів з’являється відповідна позначка, водночас можливість здачі зберігається);
 • отримувати повідомлення про повернення надісланих вчителю матеріалів щодо поставлених завдань;
 • повторного надсилання матеріалів вчителю після доопрацювання;
 • ознайомлення з отриманою оцінкою за розв’язане завдання тощо.

Отже, описаний вище безкоштовний хмарний сервіс Saas типу може сприяти досягненню дидактичних цілей загальноосвітніх предметів через можливість організації мобільної групової взаємодії учасників навчального процесу, що особливо актуально в умовах нової української школи при активному впровадженні педагогіки партнерства.

Література

 1. Гриневич Л., Нанаєва Т., Хобзей П. та ін. “Концепція Нової Української школи” [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 2. Ніколенко Л. “Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості дитини в контексті Нової української школи”, Методист, № 6, с. 62–65
 3. Міністерство освіти і науки України. (2019, Січ.2). Більші можливості від школи та закладів профосвіти до вишів і наукових установ — МОН визначило 10 пріоритетів на 2019 рік [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshi-mozhlivosti-vid-shkoli-ta-zakladiv-profosviti-do-vishiv-i-naukovih-ustanov-mon-viznachilo-10-prioritetiv-na-2019-rik

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

2 коментарів в “GOOGLE CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Представлений матеріал є актуальним, оскільки педагог може організувати не тільки освітню діяльність. Google Classroom може бути засобом організації проектної роботи учнів. Командна робота над проектами сприяє формуванню та розвитку в учнів комунікації, взаємодії у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню використання ресурсів.

 2. Актуальність піднятої проблеми – беззаперечна! Без використання ІКТ в управлінській діяльності, в організації освітнього процесу – це тупцювання на місці.Оволодіння методикою застосування відповідними програмними засобами – нагальна потреба при реалізації ідей педагогіки партнерства.

Залишити відповідь