Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Юрченко Н.М. викладач…

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ЯК МОДЕРАТОРА, КОУЧА, ФАСИЛІТАТОРА ТА ТЬЮТОРА

Захарченко О. А….

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ «ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ»

Боднар С.В. заступник…

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАД ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Власюк С. В….

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

ТЬЮТОРИ, КОУЧІ І ЕДВАЙСЕРИ – ХТО ВОНИ?

Кос І.Ю. практичний…

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

ВЧИТЕЛЬ-КОУЧ ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ УЧНЯ

Пивовар А. С. практичний…

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ТЬЮТОРА У ВЗАЄМОДІЇ З ДИТИНОЮ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Гнатюк І. М….

Posted in Нові сучасні ролі вчителя в індивідуальній освітній траєкторії учня (тьютор, модератор, коуч, фасилітатор)

НОВІ РОЛІ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гусак В. М….