Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

IЗ ДОСВІДУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ІСТОРІЯ ОДНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

В.В. Вітренко Новоград-Волинська…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ ДИТИНИ

Микитенко Л.С. учитель…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ

Назарчук І. А….

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Добровольська Н.М. вчитель…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДІЄВИЙ ТВОРЧИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Михайлицька О. С….

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Гнатюк В. М….

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Шевчук О.П. вчитель…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ «ШКОЛА-БАТЬКИ»

Іщук Л.М. директор…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ФОРМИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Лядобрук О.В. методист…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ВЗАЄМОДІЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ГОТОВНОСТІ ДО ЖИТТЯ В СОЦІУМІ

Гуменюк А.В. методист…

Posted in Взаємодія вчителів та батьків на шляху формування в учнів готовності до самореалізації

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Запорожцева Ю.С. кандидат…