ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Гнатюк В. М.

директор
Комунальна установа Романівської районної ради
«Опорний навчальний заклад
«Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»
с. Старочуднівська Гута, Романівський р-н., Житомирська обл., Україна
st.guta@ukr.net

 

Педагогіка партнерства є важливою складовою Нової української школи. Ми знаємо різноманітні форми роботи з учнями та батьками: бесіди, семінари і т.д. Однак, як організувати навчальний процес так, щоб створити найбільш сприятливі умови для активного пізнання дітей? Адже батьки також активно приймають участь у житті дітей і прагнуть, щоб школа відповідала сучасним вимогам. Результатом є складна система взаємодії, яку має враховувати Нова українська школа.Основу педагогіки партнерства складає спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками та ґрунтується на ідеях:

 • навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський);
 • спільної мети (С. Лисенкова, В. Шаталов);
 • ідеї опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов);
 • вільного вибору (Ш. Амонашвілі, І. Волков);
 • ідеї випередження (Б. Нікітін, В. Шаталов);
 • великих блоків (І. Волков, І. Іванов, М. Щетинін);
 • відповідної форми (Є. Ільїн, В. Шаталов);
 • інтелектуального поля класу (В. Шаталов, М. Щетинін) та ін.

Як ключовий принцип, навчання без примусу передбачає виключення всіх засобів примусу з арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність таких особистісних якостей вчителя, як гуманність, комунікативність, ціннісне ставлення до дитини. Важливим є об’єднання учасників освітнього процесу навколо спільної мети. Ідея вільного вибору полягає у наданні дитині свободи вибору у процесі навчання, тобто учень може обирати завдання. Інтелектуальне поле класу передбачає створення загальних життєвих цілей та цінностей у класі, для розвитку здібностей та нахилів, творчості кожної дитини в діяльності.

Пам’ятаємо, що батьки є повноправними учасниками освітнього процесу і не повинні відчувати тиск ні щодо себе, ні щодо своїх дітей. Завдання вчителя полягає в тому, щоб розкрити взаємодію учня, батьків та школи, а отже користь від такого спілкування є неоціненною.

Батьки мають бачити у своїй дитині особистість. Чимало дітей мають проблеми зі школою, бо батьки не зважають на їхні таланти та не підтримують їх. Проте уважні батьки можуть допомогти школі краще зрозуміти своїх дітей та зосередитись на певних здібностях. Саме батьки допомагають своїм дітям розвивати загальні навички, уміння вчитись, креативність, здатність приймати рішення тощо. Це допоможе їм орієнтуватись та бути конкурентоспроможними у світі, що швидко змінюється.

Активна участь батьків в освітньому процесі впливає на успішність їхніх дітей. Згідно з доповіддю “Нова хвиля доказів” (“A New Wave of Evedence” [10]), якщо батьки говорять зі своїми дітьми про навчання, допомагають їм підготуватись до вступу в ВНЗ та очікують від них гарних результатів, діти краще навчаються в школі.

Батьки також є джерелом інформації для вчителів. Саме батьки найкраще знають своїх дітей і можуть допомогти вчителям краще зрозуміти характери та інтереси школярів. Вони також – джерело для удосконалення школи. Якщо навчальні заклади дослухаються до думок та зауважень щодо освітнього процесу, то творять кращу освіту.

Розвиваючи тему співпраці шкіл та батьків варто враховувати не лише зв’язок “батьки-вчителі”, а й зв’язок між школою та місцевою громадою загалом. Зокрема, у вже згаданому дослідженні “Нова хвиля доказів” сказано, що коли школи, сім’ї та місцева громада співпрацюють, учні менше прогулюють заняття й частіше вступають до вишів.

Разом з тим, освітній процес передбачає зміну і самовдосконалення учня. В результаті маємо складну систему організації навчального процесу в якій потрібно знайти спільну мову як з учнями, так і з їх батьками. Вчитель стає учасником взаємодії, складовою якої є з одного боку вимоги освіти, а з іншого – турбота батьків.

Модель вдалої співпраці може мати велику кількість варіантів. Однак, варто зупинитися на визначальних принципах:

 • батьки мають брати участь у роботі школи впродовж усього року – і не лише як батьки, а і як учні;
 • батьки, школярі, вчителі та адміністрація збираються, аби повчитись та налагодити зв’язок; щороку школа робить сімейні заходи: дискусійні клуби, круглі столи та неформальні зустрічі;
 • школа також підтримує освітню місію та цілі; забезпечує підтримку зв’язку з сім’ями; допомагає батькам залишатися активними учасниками шкільної спільноти; згуртовує громаду серед родин школярів; сприяє ефективній взаємодії між усіма учасниками спільноти; гарантує розуміння освітнього підходу на основі партнерства.

Педагогіка партнерства пропонує інструментарії об’єднання різних вимог і очікувань та допомагає вчителю знайти оптимальний підхід як до організації освітнього процесу, так і до особистості кожного з учнів, яких вона навчає. Отже, партнерство є системою взаємовідносин між багатьма учасниками освітнього процесу в школі і ниткою, що зв’язує дітей і дорослих, учнів, школу і батьків. Як організаційна форма спільної діяльності педагогіка партнерства передбачає об’єднання в процесі навчання на основі відповідних ролей.

В якості висновку варто зазначити, що педагогіка партнерства передбачає, що учень є добровільним і зацікавленим учасником навчання, який має свою думку, яка обов’язково має бути врахована. Батьки також є учасниками освітнього процесу, турботливі та відповідальні за його результати. Чіткі та узгоджені дії призводять до дійсно спільної справи, коли постає прийнятне рішення.

Література

 1. Діяльність учителя. Режим доступу: http://pidruchniki.com/16520205/pedagogika/diyalnist_uchitelya
 2. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства, відкритості шкіл, поваги до кожної людини – заступник Міністра Павло Хобзей. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-12-02-dovira-doosviti-pochinaetsya-z-pedagogiki-partnerstva-vidkritosti-shkil-povagi-do-kozhnoy
 3. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII. Режим доступу: http://www.osvita-konotop.gov.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html
 4. Нова українська школа. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 5. Особистісно-орієнтоване навчання. Режим доступу: http://pidruchniki.com/14810405/pedagogika/osobistisno_oriyentovane_na vchannya
 6. Педагогіка партнерства. – Режим доступу: http://www.internatputivl.narod.ru/2017-2018/veresen/nova/02-11-2016-nush2016-kopiya.pdf
 7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
 8. Савченко С.В. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української школи». – Режим доступу: https://www.slideshare.net/ippokubg/ss-67119769
 9. Сухомлинський В., 1977 – Сухомлинський В. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Радянська школа, 1976– 1977.
 10. Karen L. Mapp. A New Wave of Evidence. The Impact of School, Family, and Community. Connections on Student Achievement. Annual Synthesis 2002. (https://www.sedl.org/connections/resources/evidence.pdf)

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

Залишити відповідь