ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Пастушенко О.В.

вчитель початкових класів
Бовсунівський навчально-виховний комплекс
«Школа – дитячий садок» ім. П.П.Бовсунівського
с. Бовсуни, Лугинський район, Житомирська область, Україна

Бовсуновська М.О.

вчитель початкових класів
Бовсунівський навчально-виховний комплекс
«Школа – дитячий садок» ім. П.П.Бовсунівського
с. Бовсуни, Лугинський район, Житомирська область, Україна

Карповець М.О.

вчитель початкових класів
Бовсунівський навчально-виховний комплекс
«Школа – дитячий садок» ім. П.П.Бовсунівського
с. Бовсуни, Лугинський район, Житомирська область, Україна

 

Педагогіка партнерства – це ключовий компонент формули Нової української школи, це взаємна повага до особистості, це педагогіка з особистісно орієнтованим навчанням у центрі якого – дитина. Це [12]:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах і стосунках;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків).

Основна парадигма педагогіки партнерства – становлення людини, її духовності, індивідуальності, її самотворення, самопрограмування [13].

Основа соціального партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем, батьками та іншими представниками соціуму. Усі вони є добровільними та зацікавленими, рівноправними  учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат, об’єднані спільними цілями та прагненнями та діють за принципами:

 • рівність сторін;
 • добровільність прийняття зобов’язань;
 • обов’язковість виконання домовленості.

Розроблені ключові правила взаємодії  всіх учасників освітнього процесу, які випливають зі світоглядних положень нового Закону України «Про освіту» та реформи НУШ [5; 20].

Оновлення системи взаємостосунків між учнем та вчителем – діалог, взаємодовіра, підтримка, активна співпраця з батьками дітей позитивно впливають на шкільне освітнє середовище.

Освітнє шкільне середовище – це простір дитинства, який будується на засадах рівності, діалогу, співрозвитку, прийняття [7; 13].

Переосмислення ролі вчителя оновлює критичне мислення і відповідні цілеспрямовані дії.

Учитель – фасилітатор (той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає).

Учитель – тьютор (той, хто індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність).

Оновлений учитель – справедливий учитель має найбільшу повагу та довіру серед учнів.

Учитель має бути другом, а родина залучена до побудови освітньої траєкторії дитини.

Спільні справи учнів, батьків, вчителів виховують соратника, однодумця.

Думка дітей головна! Бо для кого ми працюємо?

Зміна підходів до оцінювання результатів навчання як можливості відстеження процесу пізнання учнів, діагностика їх потреб, оцінювання навиків вищого порядку: креативність, критичне мислення, пошук рішень, здатність до співпраці та взаємної відповідальності, здатність до застосування отриманої інформації [3; 8].

Долучення до флешмобів, конкурсів, змагань формує творчу активність, творче мислення, допомагає розкрити таланти та творчі здібності.

Моделювання життєвих ситуацій спонукає до адекватної діяльності  в нових умовах, збагачує життєвий досвід.

Через діалог до школи з’являється більше довіри. Діти не тікають після уроків додому, а активно проявляють себе.

Аналіз виконання справи, обмін думок, вражень утверджує самопізнання, самооцінку, самоаналіз, робить учня рівноправним учасником освітнього процесу, відповідальним за результат.

Новітнє інформаційно – комунікативне оснащення спонукає до педагогічної активності вчителя, підвищує ефективність його роботи, уможливлює індивідуальний підхід до навчання.

Оновлення методичного інструментарію вчителя – застосування методів навчання, заснованих на співпраці, активній участі дитини у навчанні сприяє формуванню нового освітнього середовища (розвиваючого, мотивуючого і для вчителя, і для учня).

У Бовсунівському НВК «Школа – дитячий садок» соціальне партнерство активно здійснюється у різних формах.

 1. Участь у зйомках телевізійних проектів:
 • «Фольк — мюзик». Дефіле «Бовсунівський стрій» – демонстрація автентичного бовсунівського одягу різних поколінь;
 • «Панянка — селянка». Спільні зйомки учнів Бовсунівського НВК разом з колективом «Бовсунівські бабусі»;
 • Держфільм на замовлення Міністерства культури України «Бовсунівські бабусі».
 1. Співпраця з учасниками Всеукраїнського проекту «Єдність у різноманітності».
 2. Педагогіка партнерства на основі розвивального середовища у вигляді ігрового килимка «Сам», розробленого вчителькою початкових класів Бовсунівського НВК Карповець М.О.
 3. Ранкові кола з директорами шкіл та вчителями початкових класів у ході роботи районних семінарів.
 4. «З турботою про дітей». Зустріч з представниками МНС.
 5. Творча співпраця учнів, батьків та вчителів у загальношкільних святах, різноманітних конкурсах і змаганнях.
 6. Майстер – класи з ткацтва та прядіння в етно майстерні «Бабусина хата».
 7. Відвідування виставки картин відомого художника П´єра Огюста Ренуара у музичній школі.
 8. Уроки гри на музичних інструментах для учнів початкових класів та вихованців дитячого садка, проведені фахівцями та учнями музичної школи.

У процесі педагогіки партнерства вектор діяльності спрямовується на пізнання учнем себе, процесу взаємодії зі світом і суті власної діяльності.

Література

 1. Будна Н.О., Походжай Н. Я., Шост Н.Б. Уроки навчання грамоти в 1 класі: Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. 272 с.
 2. Програма інтегрованого курсу (навчання грамоти, математики, навколишній світ)/ М. С. Вашуленко, та ін. Початкова школа. 2001. №8, 27 с.
 3. Вашуленко М.С. Методика навчання української мови в початковій школі. Київ, 2010. 36 с.
 4. Варзацька Л.О. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл. Київ, 2000. 5 с.
 5. Закон України «Про освіту» [online]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/pro-osvitu-(1).pdf
 6. Державний стандарт початкової освіти: [чинний від 2018 – 02 – 21]. Київ, 2018. 1с.
 7. Даніліна І. В., Конопельнюк М.В. Тиждень початкової школи: Харків: 2012.176 с.
 8. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання/ М. Іванчук. Початкова школа. 2004, №5, с.10-13.
 9. Модельна навчальна програма для першого класу та навчально-методичні

матеріали // авторський колектив під керівництвом Шияна Р. Б., 2017 р.

 1. 10. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. Тернопіль. 2001, 264 с.
 2. Носенко Е.Л. Картина світу як інтегруючий фактор у змісті освіти /Гуманітарні науки. 2001.  №2, с.48-59.
 3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Загальна редакція/ Грищенко Михайло та ін. Київ, 2018. 2 с.
 4. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. ISBN 978-966-2432-43-5
 5. Онищенко О. Робота за ілюстрацією як засіб розвитку зв’язного мовлення першокласників // Урок української мови. 2001. №8, с. 34-35.
 6. Робота над розвитком мовлення першокласників/ Вовкотруб Р. Поч. Школа. 1999, № 11, с.12-13.
 7. Савченко О. Я. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти // https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/ (дата звернення: 06. 03. 2019).
 8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. Київ, 1997. 117 с.
 9. Савченко О. Я. Сучасний урок: суб’єктивність навчання і варіативність структури / Науково-методичний збірник // Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти. Тростянець, 2012. 11 с.
 10. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: в 5-ти т..Київ, 1977. Т.3. 115 с.
 11. Шиян Р. Б. Типова освітня програма початкової освіти. Цикл І (1-2 класи). Київ, 2018. // https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60408/(дата звернення: 03. 03. 2019).
 12. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about (дата звернення: (11. 02. 2019).
 13. URL https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 04. 03. 2019).

23.URL http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Navchalni-materialy-na-1-tyzhden-zmist-Sajt-1.pdf (дата звернення: 06. 03. 2019).

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

 

Залишити відповідь